LMT Education

HOTLINE: 0948 300 021

Thông tin học bổng tại Anh

STT Trường Chương trình Học bổng Hạn chót
1 University of Leicester Đại học, Thạc sĩ  £1,000-£5,000 Tùy từng chuyên ngành
2 Soas, University of London Đại học, Thạc sĩ £13,000 1/5/2014
3 University of Buckingham Dự bị Đại học,Đại học, Thạc sĩ £2,500 7/11/2014
4 University of Stirling Đại học, Thạc sĩ £5,000 Tùy từng chuyên ngành
5 University of Hertfordshire Đại học, Thạc sĩ 20%- 40%
6 University of Brighton Đại học, Thạc sĩ £4,000
7 Roehampton University, London Đại học, Thạc sĩ £1,000-£6,000 1/9/2015
8 Middlesex University, London Dự bị Đại học, Đại học, Top-up, Thạc sĩ £200-£3,000 Tùy từng chuyên ngành
9 Regents University, London Đại học, Thạc sĩ £1,500
10 European Business School, Lonon Đại học, Thạc sĩ 50%-100%
11 University of West London Đại học, Thạc sĩ £5,000 28/11/2014 cho kì nhập học Tháng 1/2015
12 Webster Graduate studies center, London Đại học, Thạc sĩ £500-£20,000
13 BPP University college, London, Manchester, Birmingham Tiếng Anh, Dự bị Đại học, Đại học, Thạc sĩ 10%-100% Tùy từng chuyên ngành
14 Birkbeck University  (University of London) Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ £1,000-£5,000
15 Bournemouth University Đại học, Thạc sĩ, Top -up 10% -50% 18/11/2014
16 Birmingham City University Đại học, Thạc sĩ £3,000
17 Central Lancashire, University of Đại học, Thạc sĩ 20%
18 De Montfort University Leicester (DMU) Đại học, Thạc sĩ £1,500-£3,000 30/11/2014 cho kì nhập học Tháng 1/2015
19 Derby, University of Đại học , Thạc sĩ £1,000 30/11/2014
20 East Anglia, University of Đại học, Thạc sĩ £1,000-£10,000
21 East London, University of  (UEL) Đại học, Thạc sĩ, MBA £1,000-£3,000 NA
22 Exeter, University of Đại học, Thạc sĩ £1,000-£2,000 NA
23 Essex University Đại học, Thạc sĩ £3,000 NA
24 Glassgow Caledonia University Đại học,Thạc sĩ £1,000-£3,500 1/12/2014 cho kì nhập học Tháng 1/2015
25 Gloucestershire, University of Đại học,Thạc sĩ và MBA £1,000-£2,000
26 Greenwich, University of Đại học, Thạc sĩ và MBA 10% và hỗ trợ 5.000.000 phí xét visa Chỉ áp dụng cho khóa Tháng 2/2015
27 Hull, University of Đại học, Thạc sĩ, MBA 10%-20% NA
28 Huddersfield University Đại học, Thạc sĩ £2,000
29 Keele University Dự bị Đại học,Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học £1,000-£4,000 Tùy từng chuyên ngành
30 King’s College London Đại học, Thạc sĩ £2,000
31 London School of Commerce group Đại học, MBA
32 Nhóm Global education
33 Leeds, University of Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học £1,000-£4,000
34 Lincoln, University of Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học £1,000-£4,000
35 Liverpool, University of Đại học , Thạc sĩ 20% N/A
36 Manchester Metropolitant University Đại học,Thạc sĩ £1,000-£3,000 15/11/2014 cho khóa Tháng 1/2015
37 Newcastle University Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học 10%-30% Chỉ áp dụng cho khóa Tháng 1/2015
38 Northampton, University of Thạc sĩ và MBA Lên đến 100% 28/07/2015
39 Northumbria University Đại học, Thạc sĩ £1,500-£2,000
40 Nottingham, University of Đại học,Thạc sĩ 15/11/2014
41 Nottingham Trent, University of Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học Lên đến £3,000 Tùy từng chuyên ngành
42 Plymouth, University of Đại học, Thạc sĩ £2,500-£5,000
43 Oxford Brookies University Đại học, Thạc sĩ £4,000 Dành cho trình độ Đại học . 30/6/2015 cho khóa học Tháng 9/2015
44 Queen Belfast, University of Đại học,Thạc sĩ £200-£1,000
45 Queen Mary University Đại học, Thạc sĩ £1,000-£2,500
46 Reading, University of Đại học, Thạc sĩ Lên đến £5,000 Tùy từng chuyên ngành
47 Sheffield Hallam University Đại học, Thạc sĩ 50%-100% 01/11/2014 cho kì nhập học Tháng 1/2015 31/5/2015 cho kì nhập học Tháng 9/2015 01/11/2015 cho kì nhập học Tháng 1/2016
48 Sheffield University Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học £1,000-£4,000 Tùy từng chuyên ngành
49 Sunderland University Đại học, Thạc sĩ £3,000
50 Straclyde University Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học £1,000-£4,000 Tùy từng chuyên ngành
51 Southampton University Dự bị Đại học,Đại học, Thạc sĩ 10%-30% Tùy từng chuyên ngành
52 Swansea University Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ 10% Tùy từng chuyên ngành
53 West of England, University of the Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học Lên đến £3,000 Tùy từng chuyên ngành
54 Westminster University Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Năm 1 Đại học Lên đến £3,000 Tùy từng chuyên ngành

Comments

comments

Leave a reply

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC LMT

Địa chỉ: Tầng 2, số 5 ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 04 3564 3659   |   Fax: 04 3564 3660

Email:  info@lmt.edu.vn

Copyright 2014 LMT Education. All Rights Reserved.